Strategie rozvoje mikroregionu Vizovicko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Vizovicko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Polášková, Dana cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:23:25Z
dc.date.available 2010-07-17T14:23:25Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8638
dc.description.abstract Tématem své diplomové práce jsem si vybrala "Strategii rozvoje mikroregionu Vizovicko". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy využitelné pro strategii rozvoje. V praktické části je zpracována podrobná socioekonomická charakteristika mikroregionu. Na základě této charakteristiky je zpracována SWOT analýza s vymezením silných, slabých stránek, příležitostí budoucího rozvoje a možných rizik. V návaznosti na SWOT analýzu jsou navrženy jednotlivé strategické cíle rozvoje, priority a opatření. Na závěr jsou navrženy projekty, jejichž cílem je přispět k dalšímu rozvoji mikroregionu. cs
dc.format 121 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1775267 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject region cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strategický rozvoj cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject priorita cs
dc.subject opatření cs
dc.subject projekt cs
dc.subject region en
dc.subject microregion en
dc.subject regional politics en
dc.subject strategic development en
dc.subject socioekonomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy en
dc.subject procuration en
dc.subject priority en
dc.subject project en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Vizovicko cs
dc.title.alternative Development strategy of the microregion Vizovice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Damborský, Milan cs
dc.date.accepted 2009-05-27 cs
dc.description.abstract-translated I chosed for my diploma works a theme "Strategy development microregion Vizovicko". My work's include theoretic and practical part's. I determinated basic concepts usable for strategy development in theoretic part. I elaborated detailed socioeconomic charakteristic microregion in practical part. On the basic those charakteristice is processed SWOT analyse along delimitation strenghts, weaknesses, oportunity incoming development and possible threat. A individua strategic purposes development, priority and procuration are designed in concurrence on SWOT analysis. In conslusion are designed projects whose objektive them contribute to the next development microregion. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12664
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
polášková_2009_dp.pdfBlocked 1.693Mb PDF View/Open
polášková_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
polášková_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account