Event marketing kulturně-vzdělávací akce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Event marketing kulturně-vzdělávací akce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Zacha, Leoš
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:48:10Z
dc.date.available 2019-04-27T23:00:10Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8681
dc.description.abstract Teoretická část práce věnuje pozornost event marketingové strategii, novým přístupům k event marketingu a specifikům marketingových komunikací u kulturně-vzdělávacích akcí. V praktické části je charakterizován Filmový festival Zlín a jeho event marketingové aktivi-ty. Dále jsou klasifikovány eventy FF Zlín a u vybraných zástupců analyzován proces jejich přípravy a realizace s důrazem na efektivitu komunikace. Závěry jsou následně sestaveny do SWOT analýzy. Na základě výstupu z analýz je v projektové části práce vytvořen komplexní plán event marketingových aktivit FF Zlín pro další ročník a zobecněna doporu-čení pro kulturně vzdělávací programy. cs
dc.format 88 s., 2 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 1968141 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2019
dc.subject event marketing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kulturně-vzdělávací akce cs
dc.subject event marketingová strategie cs
dc.subject plánování cs
dc.subject realizace cs
dc.subject Keywords: event marketing en
dc.subject communication en
dc.subject cultural-educational events en
dc.subject strategy of event marketing en
dc.subject planning en
dc.subject realization en
dc.title Event marketing kulturně-vzdělávací akce cs
dc.title.alternative Event marketing of cultural-educational event en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this work is aimed at strategy of event marketing, new applications to event marketing and also specifications of marketing communications of cultural-educational events. In the practical part the Film festival Zlin and its activities of event marketing are characterized. There are also events of Film festival Zlin classified. Chosen representatives are analyzed in the process of preparation and realization aimed on stress of the communication efficiency. Conclusions are based on the SWOT analysis. Complex plan of the event marketing activities on FF Zlín to the next year and common recommendation of the cultural-educational programs are made in the project part of the work, based on recommendation of analysis. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10589
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zacha_2009_dp.pdfBlocked 1.876Mb PDF View/Open
zacha_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
zacha_2009_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account