Výchova v rodině z pohledu sociálně-právní ochrany dětí.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova v rodině z pohledu sociálně-právní ochrany dětí.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín cs
dc.contributor.author Dolečková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:28:49Z
dc.date.available 2010-07-17T15:28:49Z
dc.date.issued 2009-05-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8787
dc.description.abstract Tato práce pojednává o výchově dětí v rodině s ohledem na sociálně-právní ochranu dětí. Je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá pojmem rodina, výchovou v rodině, historií, která souvisí s rodinou a výchovou, sebevýchovou, volným časem a sociálně-právní ochranou dětí. V této částí se zabývám legislativou a zákony, které souvisí s rodinou. V praktické části představuji výzkum, který jsem prováděla na jednotlivých základních školách. Výzkum zjišťoval názory dětí na výchovu v rodině a používání odměn a trestů. Dále jsem prováděla rozhovory s rodiči a zjišťovala jejich názory na výsledky od dětských respondentů. cs
dc.format 85 s cs
dc.format.extent 3088076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject sebevýchova cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject self-education en
dc.subject social and legal protection of children en
dc.title Výchova v rodině z pohledu sociálně-právní ochrany dětí. cs
dc.title.alternative Upbringing in the family from the view of social and legal protection of children. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musilová, Marcela cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated In my graduate thesis I focus on upbringing of children in the family, with regard to their social and legal protection. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the term "family'q, family upbringing, history of family and upbringing, self-education, free time and social and legal protection of children. In this part I deal with legislation and laws related to family. In the practical part I present the research carried out at particular primary schools. The aim of my research was to find out children's opinions on family upbringing and the system of rewards and punishments. I also interviewed the parents to find out their opinions on children's answers to the questions. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11527
dc.date.assigned 2009-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dolečková_2009_bp.pdf 2.945Mb PDF View/Open
dolečková_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
dolečková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account