Uplatnění evolučních algoritmů pro nalezení optimálního řešení při návhu mezichladičů stlačeného vzduchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění evolučních algoritmů pro nalezení optimálního řešení při návhu mezichladičů stlačeného vzduchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Šarman, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:56:58Z
dc.date.available 2010-07-13T14:56:58Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/880
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá tvorbou metody pro nalezení optimálního řešení návrhů mezichladičů stlačeného vzduchu. Autor shrnuje problematiku optimalizace, popisuje prin-cipy evolučních algoritmů a prezentuje termodynamické souvislosti daného problému. Hlavní částí práce je tvorba účelové funkce, která vhodně reflektuje požadavky zákazníků a zadávající firmy. Autor popisuje aplikaci evolučních algoritmů pro optimalizaci řešené úlohy. Výsledkem práce je rychlý a variabilní algoritmus, který vybírá nejvhodnější vestav-by pro daná zákaznická zadání. Správné nastavení účelové funkce a funkčnost celého algo-ritmu byly prokázány na základě několika provedených praktických testů. cs
dc.format 67 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 3393870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject optimization en
dc.subject Cost function en
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.subject SOMA en
dc.subject Differential evolution en
dc.subject heat exchange en
dc.subject heat exchanger en
dc.subject intercooler en
dc.subject fin en
dc.subject optimalizace cs
dc.subject účelová funkce cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject SOMA cs
dc.subject Diferenciální evoluce cs
dc.subject výměna tepla cs
dc.subject tepelné výměník cs
dc.subject mezichladič cs
dc.subject vlnovec cs
dc.title Uplatnění evolučních algoritmů pro nalezení optimálního řešení při návhu mezichladičů stlačeného vzduchu cs
dc.title.alternative Application of evolutionary algorithms for charge air intercooler design optimization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrůza, Hynek
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated The master thesis discusses method of searching for optimal solution of charge air inter-cooler design. The Author sums up optimization problems, describes principles of evolu-tionary algorithms and presents thermodynamic links of given problem. The main part of this work is creation of Cost function that appropriately reflects customer and assigning company requirements. The author describes application of evolutionary algorithms for solved problem optimization. A result of the project is fast and variable algorithm that se-lects the most convenient fins for given customer task. Correct setting of cost function and whole algorithm were proved on the basis of several completed practical tests. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3475
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šarman_2006_dp.pdfBlocked 3.236Mb PDF View/Open
šarman_2006_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
šarman_2006_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account