Pneumaticko - elektrické prvky pro logické řízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pneumaticko - elektrické prvky pro logické řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Župka, Rostislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:03:21Z
dc.date.available 2010-07-13T15:03:21Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/899
dc.description.abstract V této bakalářské práci jsem se zabýval tvorbou pneumatickými a elektro-pneumatickými schémat pro logické řízení. Cílem bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši, navrhnout sadu pneumatických a elektro-pneumatických úloh, provést jejich simulaci a realizaci. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zabýval pneumatickými a elektro-pneumatickými prvky pro logické řízení. V praktické části jsem navrhl sadu čtyř úloh různé složitosti pro demonstraci těchto prvků. Úlohy jsem odsimuloval, provedl jejich realizaci a navrhl další úlohy s podrobnými návody k použití. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 949477 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pneumatic en
dc.subject electro-pneumatic en
dc.subject logic control en
dc.subject Pneumatických cs
dc.subject elektro-pneumatických cs
dc.subject logické řízení cs
dc.title Pneumaticko - elektrické prvky pro logické řízení cs
dc.title.alternative Pneumatic - electric controls for logic control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janáčová, Dagmar
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated In my thesis I deal with creation of pneumatic and electro-pneumatic schematics for logic control. The aim of my thesis was working up literature search, projecting of pneumatic and electro-pneumatic assignments, carrying out their simulation and realization. This thesis is devided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part I dealt with pneumatic and electro-pneumatic elements for logic control. In the practical part I projected set of four assignments about different sorts of system complexity for demonstration these elements. These assignments I simulated, realized and I projected the other solutions with detailed direction for use. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 1503
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B
local.subject vzorové úkoly cs
local.subject modelování a simulace cs
local.subject elektrotechnika cs
local.subject pneumatické mechanismy cs
local.subject logické obvody cs
local.subject exemplary exercises en
local.subject modeling and simulation en
local.subject electronics en
local.subject pneumatic mechanisms en
local.subject logic circuits en


Files in this item

Files Size Format View
župka_2006_bp.pdf 927.2Kb PDF View/Open
župka_2006_vp. 370.9Kb Unknown View/Open
župka_2006_op.pdf 628.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account