Projekt využití nástrojů výrobního controllingu ve společnosti Kromexim Products spol. s r. o., dceřiné společnosti Kromexim, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití nástrojů výrobního controllingu ve společnosti Kromexim Products spol. s r. o., dceřiné společnosti Kromexim, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman cs
dc.contributor.author Kadlčíková, Vladimíra cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:52:12Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9077
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout projekt využití nástrojů výrobního controllingu ve společnosti Kromexim Products spol. s r. o. V teoretické části jsou popsány základní po-znatky z oblasti controllingu se zaměřením na výrobní controlling, čerpané z dostupných literárních a elektronických zdrojů. Praktická část charakterizuje firmu a zároveň je zde provedena analýza její současné ekonomické situace. S využitím teoretických poznatků a na základě provedených analýz je zpracován návrh vhodných ukazatelů pro úspěšnou im-plementaci nástrojů výrobního controllingu do společnosti. Součástí projektu je zhodnocení nákladů a rizik souvisejících s jeho aplikací. cs
dc.format 99 s, 12 s. příloh cs
dc.format.extent 1745200 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039 cs
dc.subject controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject strategický cs
dc.subject operativní cs
dc.subject výrobní controlling cs
dc.subject controlling en
dc.subject controller en
dc.subject strategic en
dc.subject operative en
dc.subject production controlling en
dc.title Projekt využití nástrojů výrobního controllingu ve společnosti Kromexim Products spol. s r. o., dceřiné společnosti Kromexim, a.s. cs
dc.title.alternative The project of usage tools of production controlling for the company Kromexim Products spol. s r. o., subsidiary company of the Kromexim, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr cs
dc.date.accepted 2009-05-25 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma paper is to draft a project on utilization of tools of production con-trolling in Kromexim Products Ltd. In the theory part basic knowledge of controlling area with a view into the production controlling is described, found in available literature and electronic resources. The practical part consists of firm characteristics and analysis of cur-rent data of economic situation. Based on theoretical knowledge and performed analyses a suggestion of acceptable indicators is processed for successful implementation of tools of production controlling into the company. Cost and risk analyses are included in the project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10990
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kadlčíková_2009_dp.pdfBlocked 1.664Mb PDF View/Open
kadlčíková_2009_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
kadlčíková_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account