Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Plachá, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:07:22Z
dc.date.available 2010-07-17T18:07:22Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9108
dc.description.abstract Téma mé práce se nazývá "Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabý-vá definicí malého a středního podnikání, jeho významem a uvádí bariéry podnikání. Dále stručně popisuje možnosti podpory pro MSP a uvádí hlavní instituce, které se podporou MSP zabývají. Praktická část obsahuje analýzu vývoje MSP v České republice a analýzu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji. Stručně jsou zde charakterizovány hlavní stra-tegické dokumenty Zlínského kraje a uvedeny a popsány subjekty, které podnikání v kraji podporují. V závěru práce je zpracována SWOT analýza, která vychází z provedených ana-lýz, dále jsou navrhnuta opatření, která si kladou za cíl přispět k rozvoji podnikání ve Zlín-ském kraji. Hlavním cílem práce je navržení projektu, který by přispěl k tvorbě zdravého podnikatelského prostředí v našem regionu. cs
dc.format 72 s., 12s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1397335 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject MSP-malé a střední podniky cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject podpora podnikání cs
dc.subject SME-Small- and Medium-sized Enterprises en
dc.subject Zlín region en
dc.subject entrepreneurial support en
dc.title Koncepce podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji cs
dc.title.alternative Conception of small and medium enterprises support in the Zlín Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mareček, David
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated My thesis is called "Conception of Small- and Medium-Sized Enterprises Support in Zlín Region". The thesis consists of two parts, theoretical and practical one. Theoretical part elaborates on definition of small and medium-sized enterprises (SME), their importance and possible entrepreneurial barriers. Further, thesis briefly describes SME support possi-bilities and the most important institutions engaged in SME support. Practical part inclu-des SME development analysis within Czech republic and entrepreneurial analysis within Zlín region. In following part, strategic documents in Zlín region are defined and subjects supporting entrepreneurial spirit introduced. In conclusion, results of SWOT analysis based on my analyses are presented. Additionaly, solutions aiming at contribution to entrepreneu-rial development in Zlín region are suggested. The main goal of the thesis is proposal of a project which will contribute to competitive and developed entrepreneurial environment in our region. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 11911
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
plachá_2009_bp.pdfBlocked 1.332Mb PDF View/Open
plachá_2009_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
plachá_2009_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account