Využití nástrojů finančního controllingu ve firmě TESCOMA s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití nástrojů finančního controllingu ve firmě TESCOMA s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil cs
dc.contributor.author Holíková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:11:05Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:04Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/925
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je využití nástrojů finančního controllingu ve společnosti TESCOMA, s.r.o. Jádrem práce je praktická aplikace těchto nástrojů za účelem zhodno-cení skupin zboží a zajištění denní likvidity podniku. Teoretická část se zabývá obsahovým vymezením pojmu řízení a dále pak controllingu, jako jeho doplňujícího systému. Jsou charakterizovány funkce controllingu, jeho cíle a úkoly, organizace, vymezení a nástroje doplněné o analýzu odchylek a zprávu controllera. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se zabývá analýzou společnosti TESCOMA s.r.o., u které byla práce zpracována. Druhá kapitola, pak již v příkladech a komentářích, podává návrh na využití finančních nástrojů controllingu a zpracování zprávy controllera. cs
dc.format 98 s., 21 s. příloh cs
dc.format.extent 910972 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2008 cs
dc.subject controlling cs
dc.subject finanční controlling cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject controller cs
dc.subject controlling en
dc.subject financial controlling en
dc.subject liquidation en
dc.subject controllman en
dc.title Využití nástrojů finančního controllingu ve firmě TESCOMA s.r.o. cs
dc.title.alternative Utilization of financial controlling in the company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Král', Miloš cs
dc.date.accepted 2006-05-29 cs
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is utilization of financial controlling in the company. The key part of this work is practical application of controlling tools for rating the goods groups and for identify the daily liquidation of the company. The theoretical part is occupied with content specification of management and controlling as a complet system. Are characteristic objectives and task, organization, delimitate and tolls, deflections analysis and reporting. The practical part is divided into two chapters. Firs one is occupied with analysis of TESCOMA. The other chapters, in example and in com-ment, give a bill on utilization of financial controlling tolls and reporting. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3529
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
holíková_2006_dp.pdfBlocked 889.6Kb PDF View/Open
holíková_2006_vp.pdf 52.76Kb PDF View/Open
holíková_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account