Interiérové vybavení prodejního prostoru - shop system

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interiérové vybavení prodejního prostoru - shop system

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Vašíček, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:25:45Z
dc.date.available 2010-07-17T19:25:45Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9267
dc.description.abstract Závěrečná práce řeší návrh interiérového vybavení tzv. shop systému galerijního či muzejního knihkupectví. V teoretické části je stručně zmapováno historické pozadí designu a komerčních interiérů. Byla provedena SWOT analýza, jejíž závěry se staly jedním z východisek pro navrhování. Praktická část práce se věnuje popisům návrhu jednotlivých interiérových typů vybavení galerijní prodejny, včetně popisu technických parametrů. Navržený design shop systému nabízí netradiční způsob prezentace knih. Každý z interiérových prvků je jedinečný, ale zároveň společně vytváří harmonický celek, který má prostoru prodejny dát originální image a atmosféru. cs
dc.format 43 s., 26 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 33160456 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject regál cs
dc.subject pult cs
dc.subject knihkupectví cs
dc.subject design cs
dc.subject interiér cs
dc.subject galerie cs
dc.subject in-store cs
dc.subject prodejní plocha cs
dc.subject bookshelf en
dc.subject counter en
dc.subject bookstore en
dc.subject design en
dc.subject interior en
dc.subject gallery en
dc.subject in-store en
dc.subject retail space en
dc.title Interiérové vybavení prodejního prostoru - shop system cs
dc.title.alternative The Interior Equipment of a Retail Space - a Shop System en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Janoušek, Richard
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The bachalor's thesis proposes a design of in-store equipment, so-called shop system in a gallery or musem type of bookstore. The theoretical part includes short historical background of design and in-store interiors. Further, a SWOT analysis was carried out, outcomes of which have become one of the cornestones in the creation of the in-store design. The practical part of the thesis describes the design of the individual pieces of furniture in a gallery bookstore, including technical parameters. The designed shop system brings a new way of presenting books to customers. The individual pieces of the in-store equipment are unique on its own, yet, they function well also as a harmonic entity, which brings original image and atmosphere to the bookstore. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/130 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13163
dc.date.assigned 2008-12-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vašíček_2009_bp.pdfBlocked 31.62Mb PDF View/Open
vašíček_2009_vp.pdf 64.68Kb PDF View/Open
vašíček_2009_op.pdf 90.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account