Možnosti recyklace elektronického odpadu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti recyklace elektronického odpadu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Malaník, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:29:43Z
dc.date.available 2010-07-17T19:29:43Z
dc.date.issued 2009-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9274
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnostmi recyklace elektronických odpadů a jejich znovupoužití, výrobou vzorků pro testování tepelných a akustických vlastností. Seznámení se s legislativním rámcem recyklace a zjistit možné způsoby recyklace desek plošných spojů. V práci jsou uvedeny některé způsoby desintegrací a separátorů. V praktické části je popsána výroba vzorků a výsledky jejich testování. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 2519033 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject e-waste en
dc.subject printed circuit boards en
dc.subject disintegration en
dc.subject recycling en
dc.subject reuse en
dc.subject separation processes en
dc.subject thermal and sonic characteristics en
dc.subject Elektronický odpad cs
dc.subject desky plošných spojů cs
dc.subject desintegrace cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject znovupoužití cs
dc.subject separační procesy cs
dc.subject tepelné a akustické vlastnosti cs
dc.title Možnosti recyklace elektronického odpadu cs
dc.title.alternative Possibilities of Electronic waste recycling en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blaha, Antonín
dc.date.accepted 2009-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with possibilities of recycling e-waste and its reuse, the making of samples for tests of their thermal and sonic characteristics. Information on legal issues of recycling and trying to find out possible ways of recycling printed circuit boards (PCB). The work mentions some ways of disintegration and types of separators. The practical part describes the production of samples and the results of the tests. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12639
dc.date.assigned 2009-02-27
utb.result.grade A
local.subject elektroodpad cs
local.subject studie cs
local.subject electrical waste en
local.subject studies en


Files in this item

Files Size Format View
malaník_2009_bp.pdf 2.402Mb PDF View/Open
malaník_2009_vp.pdf 108.0Kb PDF View/Open
malaník_2009_op.doc 284.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account