Analýza hypotečních úvěrů v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hypotečních úvěrů v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš cs
dc.contributor.author Bednaříková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:28:44Z
dc.date.available 2010-07-17T20:28:44Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9390
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hypotečními úvěry v České republice. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické části. V teoretické části práce jsou popsány hypoteční úvěry obecně, především jejich stručná historie, charakteristika a druhy. Práce se dále zabývá i hypotečním bankovnictvím a hypotečními zástavními listy, které představují nedílnou součást hypotečního úvěru. Dále se zde popisují úvěrové postupy bank, faktory ovlivňující hypoteční úvěry a okrajově také stavební spoření. Praktická část je věnována aktuální situaci na hypotečním trhu, vývoji v roce letošním i minulém. Tato část práce upozorňuje na důležité parametry, které by měl každý žadatel o úvěr znát. Jsou zde srovnány jednotlivé produkty vybraných bankovních institucí. Praktický příklad poukazuje na důležitost sledování aktuální promo akce u Hypoteční banky. cs
dc.format 80 s., 6 s. cs
dc.format.extent 1646387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: banka cs
dc.subject hypoteční úvěr cs
dc.subject úroková sazba cs
dc.subject doba splatnosti cs
dc.subject fixace cs
dc.subject zástava nemovitosti cs
dc.subject financování bydlení cs
dc.subject ručení cs
dc.subject splátka cs
dc.subject Keywords: bank en
dc.subject mortgage en
dc.subject interest rate en
dc.subject maturity en
dc.subject fixation en
dc.subject pledge of real estate en
dc.subject housing finance en
dc.subject liability en
dc.subject instalment en
dc.title Analýza hypotečních úvěrů v ČR cs
dc.title.alternative Analysis of Mortgages in Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka cs
dc.date.accepted 2009-09-15 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on mortgages in the Czech Republic. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. First part of this thesis has theoretical character and describes mortgages in general, including brief history, their characteristics and kinds. The thesis also discussed about mortgage banking and mortgage bond, which are an integral part of mortgages. This part is also deal with bank lending practices, the factors affecting the mortgages and even marginally building savings. Practical part is devoted the current situation in the mortgage market, its trends in this and previous year. This part of thesis draws attention to the major parameters that every applicant for a mortgage should know. There are also compared individual products of selected banking institutions. Practical example points to the importance of monitoring the current promo events of Hypotecni banka. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10810
dc.date.assigned 2009-06-19 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bednaříková_2009_bp.pdf 1.570Mb PDF View/Open
bednaříková_2009_vp.pdf 582.9Kb PDF View/Open
bednaříková_2009_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account