XBOX jako laciná alternativa PC

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

XBOX jako laciná alternativa PC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš cs
dc.contributor.author Heveši, Štefan cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:15:45Z
dc.date.available 2010-07-13T15:15:45Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/941
dc.description.abstract Táto práca je zameraná na overovanie výkonnostného potenciálu, ktorý v sebe ukrýva hra-cia konzola XBOX. V práci sú podrobne popísané postupy úprav, po ktorých sa táto konzo-la približuje klasickému domácemu PC. Ďalej je dokázané, že konzola XBOX dokáže pra-covať ako kompletné multimediálne a zábavné centrum. Pomocou XBOXu je možné pre-hrávať filmy, hudbu, prehliadať fotografie, hrať hry, surfovať na internete, ba dokonca na-hrádza aj domácu kanceláriu. V porovnaní s klasický domácim PC je táto konzola po pat-ričných úpravách jeho potenciálnym náhradníkom. cs
dc.format 76 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 4758586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject XBOX en
dc.subject ModChip en
dc.subject Aladdin Advanced en
dc.subject Gentoox en
dc.subject XDSL en
dc.subject game station en
dc.subject XBOX cs
dc.subject ModChip cs
dc.subject Aladdin Advanced cs
dc.subject Gentoox cs
dc.subject XDSL cs
dc.subject hracia konzola cs
dc.title XBOX jako laciná alternativa PC cs
dc.title.alternative XBOX is a cheap PC alternative en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Babiuch, Marek cs
dc.date.accepted 2006-06-06 cs
dc.description.abstract-translated This work is aimed to verify the power potential, that the XBOX console is hiding. In the work the procedure of the adjustements after wich the console is bringing closer to classi-cal home PC is describer in detail. Next it is also demonstrated that the XBOX console is able to wortk as a full-featured multimedia and entertainment centre. It is able to play mo-vies, music, view photos, play games, surf the web or even replace the home office. Com-pared to classical home PC is this console after some adjustments the potentiall replace-ment. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3458
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
heveši_2006_dp.pdf 4.538Mb PDF View/Open
heveši_2006_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
heveši_2006_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account