Aplikace a využití formální konceptuální analýzy v komunikačních systémech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace a využití formální konceptuální analýzy v komunikačních systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klimeš, Jiří
dc.contributor.author Koutný, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:49:56Z
dc.date.available 2010-07-17T20:49:56Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9445
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se skládá ze dvou hlavních oddílů. První z nich poskytuje stručný přehled o teorii svazů, přičemž rozebírá vlastnosti jednotlivých typů uspořádaných množin. Druhá polovina teoretické části se zabývá formální konceptuální analýzou, jejími matematickými základy a způsoby grafické interpretace. Praktická část diplomové práce rozebírá možnosti využití formální konceptuální analýzy v informačních systémech. Pozornost je věnována systémům pro vyhledávání informací, správu a analýzu zpráv elektronické pošty a optimalizaci softwarové struktury. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 2960507 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lattice theory en
dc.subject formal concept analysis en
dc.subject formal object en
dc.subject formal attribute en
dc.subject formal context en
dc.subject formal concept en
dc.subject concept lattice en
dc.subject information retrieval en
dc.subject e-mail processing en
dc.subject Teorie svazů cs
dc.subject formální konceptuální analýza cs
dc.subject formální objekt cs
dc.subject formální atribut cs
dc.subject formální kontext cs
dc.subject formální koncept cs
dc.subject konceptuální svaz cs
dc.subject vyhledávání informací cs
dc.subject zpracování e-mailů cs
dc.title Aplikace a využití formální konceptuální analýzy v komunikačních systémech cs
dc.title.alternative Application of Formal Concept Analysis in Communication Systems en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čandík, Marek
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the master thesis consists of two main sections. The first one provides a brief overview of the lattice theory and discusses the characteristics of different types of ordered sets. The second section of the theoretical part deals with the formal concept analysis, its mathematical foundations and methods of graphical interpretation. The practical part of the thesis discusses the application of formal concept analysis in information systems. There are described systems for information retrieval, e-mail analysis and software structure improvement. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12025
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject komunikační systémy cs
local.subject communication systems en


Files in this item

Files Size Format View
koutný_2009_dp.pdfBlocked 2.823Mb PDF View/Open
koutný_2009_vp.doc 300Kb Microsoft Word View/Open
koutný_2009_op.doc 259.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account