Identifikace a řízení tepelného průtokového výměníku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace a řízení tepelného průtokového výměníku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír cs
dc.contributor.author Brázdil, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:12:00Z
dc.date.available 2010-07-17T21:12:00Z
dc.date.issued 2009-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9490
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo seznámit se s laboratorním zařízením Armfield PCT 40, identifikace soustavy tepelného průtokového výměníku a následně jeho řízení. V první části byly ve stručnosti popsány postupy při identifikaci soustavy a následné vyhodnocení. Dále byla práce zaměřena na návrhy regulátorů, které byly použity pro řízení. Ve druhé části se nachází popis zařízení soustavy, naměřené statické charakteristiky, identifikace a řízení ventilu a teploty ve výměníku. cs
dc.format 100 s cs
dc.format.extent 1240318 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Self-Tunning Controller en
dc.subject ARX model en
dc.subject ARMAX model en
dc.subject Identification en
dc.subject Control en
dc.subject PID controller en
dc.subject One degree of freedom controller en
dc.subject Pseudorandom binary signal en
dc.subject Pseudorandom signal en
dc.subject Pulse width modulation en
dc.subject Samočinně se nastavující regulátor cs
dc.subject ARX model cs
dc.subject ARMAX model cs
dc.subject Identifikace cs
dc.subject Řízení cs
dc.subject PID regulátor cs
dc.subject Regulátor s jedním stupněm volnosti cs
dc.subject Pseudonáhodný binární signál cs
dc.subject pseudonáhodný signál cs
dc.subject Pulzní šířková modulace cs
dc.title Identifikace a řízení tepelného průtokového výměníku cs
dc.title.alternative Identification and control of flow heat exchanger en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Honc, Daniel cs
dc.date.accepted 2009-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis was to introduce to laboratory device Armfield PCT 40, identification of the system of flow heat exchanger and also its control. In the first part of the thesis methods of system identification and following analysis are described briefly. A report was also concerned to proposal of controllers which were used for the control. Next part consists of description of the system, measured static characteristics, identification and control of valve and temperature in the flow heat exchanger. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12591
dc.date.assigned 2009-02-27 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
brázdil_2009_dp.pdfBlocked 1.182Mb PDF View/Open
brázdil_2009_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
brázdil_2009_op.pdf 1.121Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account