Web-aplikace pro přímý návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Web-aplikace pro přímý návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František cs
dc.contributor.author Rakus, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:37:37Z
dc.date.available 2010-07-17T21:37:37Z
dc.date.issued 2009-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9536
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje možnosti využití webových aplikací ve spojení se systémem pro vědecko-technické výpočty MATLAB. Teoretická část práce je věnována úvodu do webových aplikací, systému MATLAB a možnostem jejich vzájemného propojení. U webových aplikací jsou zmíněny jejich výhody a nevýhody, struktura a možnosti jejich vývoje a nasazení. Popisu systému MATLAB je zde věnována pouze krátká kapitola, protože se jedná o systém velmi obsáhlý a bylo mu již věnováno mnoho publikací. Popis možností propojení těchto dvou systémů je hlavním cílem této diplomové práce a zasahuje jak do části teoretické, tak do části praktické. Praktická část práce se zabývá vývojem a nasazením konkrétní webové aplikace, propojené se systémem MATLAB. Výsledkem je webový server s aplikací pro přímý návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 1700909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject MATLAB en
dc.subject web application en
dc.subject Microsoft .NET Framework en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject Virtual Reference Feedback Tuning en
dc.subject VRFT en
dc.subject MATLAB cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject Microsoft .NET Framework cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject Virtual Reference Feedback Tuning cs
dc.subject VRFT cs
dc.title Web-aplikace pro přímý návrh a ladění regulátorů z experimentálních dat cs
dc.title.alternative Web-application for direct controller design and tuning from experimental data en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Čirka, Ĺuboš cs
dc.date.accepted 2009-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This Graduation thesis describes possibilities and usage of interconnection of web applications with scientific and technical computing system MATLAB. Theoretical part of this thesis deals with the introduction to web applications, system MATLAB and possibilities of their bilateral interconnections. Advantages, disadvantages, structure and possibilities of web applications development are also mentioned. System MATLAB is described only in a short chapter, because it is very extensive system and it was written many publications about it. The description of possibilities and usage of interconnection of web applications with the system MATLAB is the main objective of this thesis and it spreads through theoretical and practical part as well. Practical part of this thesis deals with the development and deployment of specific web application, which is interconnected with the system MATLAB. Web server with the application for direct controller design and tuning from experimental data is the result of this thesis. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12592
dc.date.assigned 2009-02-27 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject zpětná vazba (technika) cs
local.subject MATLAB (software) cs
local.subject syntéza regulátoru cs
local.subject syntéza regulátoru cs
local.subject feedback en
local.subject MATLAB (software) en
local.subject controllers design en


Files in this item

Files Size Format View
rakus_2009_dp.pdfBlocked 1.622Mb PDF View/Open
rakus_2009_vp.doc 295.5Kb Microsoft Word View/Open
rakus_2009_op.pdf 99.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account