Strategie rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Urbánková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:45:33Z
dc.date.available 2010-07-17T21:45:33Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9553
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Strategie rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí" je rozdělena do tří částí: část teoretickou, praktickou a strategickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z regionalistiky, základní teorie a hlavní přehled modelů reginálního rozvoje. V praktické části je popis mikroregionu Luhačovské Zálesí a SWOT analýza. Popsány silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Ve strategické části je vypracovaný projekt pro rozvoj cestovního ruchu, který je pro mikroregion velmi významný i po ekonomické stránce. V závěru práce je zhodnocení problému. cs
dc.format 89 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1146070 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject základní teorie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject modely regionálního rozvoje cs
dc.subject silné stránky cs
dc.subject slabé stránky cs
dc.subject příležitosti cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject projekt cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject microregion en
dc.subject philosophy en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject models of regional development en
dc.subject strength points en
dc.subject weak points en
dc.subject purposes en
dc.subject exposure en
dc.subject project en
dc.subject travel movement en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí cs
dc.title.alternative Development strategies of Luhačovské zálesí - microregion. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Studeník, Pavel cs
dc.date.accepted 2009-05-25 cs
dc.description.abstract-translated The diploma paper on the topic "Development strategy of Luhačovské Zálesí micro-region" is divided into three parts: theoretical, practical and strategical ones. The theoretical part covers the basic terms from regionalistics, basic theories and the main outline of regional development models. The practical part includes the description of Luhačovské Zálesí micro-region and SWOT analysis: strengths, weaknesses, opportunities and threats are described. The strategical part includes the elaborated project for the development of tourist trade which is really important for the micro-region even from the economic point of view. The conclusion of the diploma paper covers the problem evaluation. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12759
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
urbánková_2009_dp.pdfBlocked 1.092Mb PDF View/Open
urbánková_2009_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
urbánková_2009_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account