Návrh komunikace a organizace Tříkrálové sbírky Charity Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh komunikace a organizace Tříkrálové sbírky Charity Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Romaňáková, Pavla cs
dc.contributor.author Wasserbauerová, Aneta cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:48:55Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:52Z
dc.date.issued 2008-12-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9562
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem komunikace a organizace Tříkrálové sbírky Charity Zlín, jak tomu sám název napovídá. Popisuje marketingové komunikace, které jsou součástí marketingového mixu v neziskovém sektoru, který používá Charita Zlín prostřednictvím Tříkrálové sbírky. Zaobírá se dobrovolníky jako cílovou skupinou, která má pomoc k pochopení účinné komunikaci s potencionálními koledníky. Dotýká se také aktivit, nástrojů a cílů public relations. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 1883334 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.12.2010 cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject public relations cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject organizace cs
dc.subject dobrovolníci cs
dc.subject non-profit-making sector en
dc.subject fundraising en
dc.subject public relations en
dc.subject communication en
dc.subject organization en
dc.subject volunteers en
dc.title Návrh komunikace a organizace Tříkrálové sbírky Charity Zlín cs
dc.title.alternative Concept of communication and organization of the Three Kings's gathering of Charity Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2009-05-27 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with communication and organization of the Three King's gathering of Charity Zlín. As the name says. It decribes marketing promotion which is the part of marketing mix at non-profit-making sector, which uses Charity Zlín throught the Three King's gathering. It deals with volunteers as a target segment, which should help to understand the effektive communication with potencial caroller. It mentions also the actives, tools and aids of public relations. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10415
dc.date.assigned 2008-10-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
wasserbauerová_2009_bp.pdfBlocked 1.796Mb PDF View/Open
wasserbauerová_2009_vp.pdf 35.24Kb PDF View/Open
wasserbauerová_2009_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account