Mládež současné doby a stres

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mládež současné doby a stres

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Helena
dc.contributor.author Úchvatová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:55:40Z
dc.date.available 2010-07-17T21:55:40Z
dc.date.issued 2009-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9576
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zjistit, jak se současná mládež vyrovnává se stresovými situace-mi, jaké jsou nejčastější formy relaxace a zda stres u mládeže ovlivňuje užívání návyko-vých látek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji období adolescence a jeho fyzické i psychické aspekty podle jednotlivých období. Dále zde popisuji stres a jeho působení na současnou mládež a druhy návykových látek. V praktické části zkoumám prostředí, v němž se mladí lidé nachází, stresové faktory, které na ně půso-bí, druhy relaxace při stresových situacích a zkušenosti s návykovými látkami. cs
dc.format 85 s. , 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1911314 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescent cs
dc.subject stres cs
dc.subject stresové faktory cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject kouření cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject adolescent en
dc.subject stress en
dc.subject stress factors en
dc.subject alcohol en
dc.subject smoking en
dc.subject addictive drugs en
dc.title Mládež současné doby a stres cs
dc.title.alternative The Teen-agers of Present and Stress en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martinková, Vlasta
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated The aim of my thesis is to determine how current youth copes with stress situations, what are the most common forms of relaxation and if stress among young people affects the use of addictive drugs. The work is divided into the theoretical and practical part. In the theore-tical part I am describing the adolescence period and its physical and mental aspects acc-cording to particular period. Then I am describing how stress influences young people and types of drugs. In the practical part I am exploring environment in which young people live, some stress factors, which influence them, types of relaxation in stress situations and also experience with addictive drugs. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10943
dc.date.assigned 2009-02-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
úchvatová_2009_bp.pdf 1.822Mb PDF View/Open
úchvatová_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
úchvatová_2009_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account