MW syntéza plniv pro kompozitní materiály

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

MW syntéza plniv pro kompozitní materiály

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Bažant, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:22:48Z
dc.date.available 2010-07-13T15:22:48Z
dc.date.issued 2006-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/962
dc.description.abstract Bakalářská práce podává literární rešerši v oblastech základních jílových materiálů schop-ných interkalace a jejich vlastností, interkalačních metod a charakterizačních technik, pře-devším pak technik syntézy využívajících mikrovlnného záření. Experimentální část klade důraz na návrh techniky a procedur spojených s mikrovlnnou syntézou interkalátů. Bylo navrženo laboratorní zařízení pro MW syntézu s použitím snadno dostupných komponent za minimálních nákladů. cs
dc.format 52 s cs
dc.format.extent 1817838 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject mikrovlnná syntéza cs
dc.subject interkalace cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject exfoliace cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject reflux systém cs
dc.subject microwave synthesis en
dc.subject intercalation en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject organoclay en
dc.subject exfoliation en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject reflux system en
dc.title MW syntéza plniv pro kompozitní materiály cs
dc.title.alternative MW synthesis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mušinský, Martin cs
dc.date.accepted 2006-06-21 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis gives a survey of what has been actually achieved in the area basic clays materials suitable for intercalation and their properties, intercalation methods and charac-terisation techniques, particularly techniques of synthesis using microwave radiation. Ex-perimental section focus on project of techniques and procedures associated with micro-wave synthesis intercalation. Laboratory equipment for MW synthesis was designed pro-posing application of readily accessible low-cost components. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2306
dc.date.assigned 2005-10-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bažant_2006_bp.pdfBlocked 1.733Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account