Financování investičního záměru firmy Pneu Plus, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Financování investičního záměru firmy Pneu Plus, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Raška, Zdeněk cs
dc.contributor.author Tomečková, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:40:10Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9664
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se snažím vybrat nejefektivnější zdroj financování pro investiční záměr firmy Pneu Plus, s.r.o., týkající se rozšíření provozovny poskytující pneuservisní služby ve Zlíně. Na základě finanční analýzy, kterou provedu, zhodnotím finanční situaci firmy vzhledem k investičnímu záměru a následně posoudím možnosti, jak by bylo možné projekt financovat. Jako zdroj financování vyberu úvěr a dále vybrané dva úvěry mezi se-bou porovnám. Na základě porovnání verifikuju nejvhodnější variantu zdroje pro financo-vání investičního záměru a pomocí metod pro hodnocení efektivnosti investic zhodnotím danou efektivitu vybraného zdroje. Na závěr posoudím možná rizika spojená s projektem. cs
dc.format 75 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3147976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2029 cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject financování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject investment intention en
dc.subject financing en
dc.subject financial anylysis en
dc.subject credit en
dc.subject financial resources en
dc.title Financování investičního záměru firmy Pneu Plus, s.r.o. cs
dc.title.alternative Financing of an investment intention in the Pneu Plus Company, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sochor, Pavel cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.date.vskp-available 2029-05-22
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am trying to choose the most effective source of funding for in-vestment plan of a company called Pneu Plus, Ltd., regarding enlargement of place of business providing tire services in Zlín. On the basis of the financial analysis that I will carry out, I will assess financial situation of the company owing to investment plan and in the following step I will judge options how it would be possible to finance the project. A loan will be chosen as a source of financing and then the two selected loans will be compa-red. On the basis of the comparison I will verify the most suitable variant and using methods for assessment of effectiveness of investment I will evaluate the given effective-ness of the chosen source. Finally I will judge possible risks associated with the project. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12940
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
tomečková_2009_bp.pdfBlocked 3.002Mb PDF View/Open
tomečková_2009_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
tomečková_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account