Projekt marketingové komunikace SPŠO Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace SPŠO Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Oklešťková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:15:36Z
dc.date.available 2010-07-17T23:15:36Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9731
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a public relations veřejné ško-ly. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je charakterizován marketing ve školství, marketingový mix zaměřený na školu, SWOT analýza a dotazníkový průzkum. Praktická část potom analyzuje současný stav marketingové komunikace školy. Dále následuje dotazníkový průzkum realizovaný jak ve škole (současní studenti), tak i mimo ni (absolventi) a popisující názory studentů školy. Na základě dostupných informací a dotazníkového šetření je zpracována SWOT analýza. Závěrečná část potom řeší zlepšení marketingové komunikace prostřednictvím navržených nástrojů s cílem zvýšit povědomí o škole na poli potenciálních studentů. Projekt jsem podrobila nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 88 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4472542 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing ve školství cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject dotazníkový průzkum cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject projekt cs
dc.subject nákladová analýza cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject Marketing in education en
dc.subject marketing mix en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject project en
dc.subject cost analysis en
dc.subject analysis of risk en
dc.title Projekt marketingové komunikace SPŠO Prostějov cs
dc.title.alternative The project of marketing communication for SPŠO Prostějov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Ivana
dc.date.accepted 2009-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on marketing communication and public relations of public school. The thesis is divided in theoretical and practical part. In the theoretical part there are char-acterized marketing in education, marketing mixture aimed on education, SWOT analysis and questionnaire. The practical part analyses current level of marketing communication of the school. Next the questionnaire, realized with current students and graduates, follows and describes ideas of students. SWOT analysis is elaborated based on available informa-tion. The final part encounters the improvement of marketing communication by suggested tools, with aim of increasing public knowledge about school among potential students and I remit the project to cost analysis and analysis of risk. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12413
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
oklešťková_2009_dp.pdfBlocked 4.265Mb PDF View/Open
oklešťková_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
oklešťková_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account