Využití polynomiální metodyv řízení systémů s dopravním zpožděním

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití polynomiální metodyv řízení systémů s dopravním zpožděním

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dostál, Petr cs
dc.contributor.author Kročil, Bronislav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:25:48Z
dc.date.available 2010-07-13T15:25:48Z
dc.date.issued 2006-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/973
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá jednou z metod návrhu systému řízení pro stabilní i nestabilní systémy s dopravním zpožděním. Návrh metody vychází z aplikace polynomiální syntézy a metody přiřazení pólů charakteristického polynomu na systém řízení se dvěma zpětnovazebními regulátory. Cílem této práce je odvodit algoritmy a výpočtové vztahy pro parametry regulátorů zadaných tříd systémů s dopravním zpožděním. Dalším úkolem této práce je provést simulační ověření navržených regulátorů a provedení analýzy z hlediska volitelných parametrů. Tato práce se dále zabývá některými nejpoužívanějšími metodami aproximací. cs
dc.format 60 s., 4 s. cs
dc.format.extent 697601 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject time delay system en
dc.subject time delay approximation en
dc.subject polynomial Metod en
dc.subject pole assignment en
dc.subject systém s dopravním zpožděním cs
dc.subject aproximace dopravního zpoždění cs
dc.subject polynomiální metoda cs
dc.subject metoda přiřazení pólů cs
dc.title Využití polynomiální metodyv řízení systémů s dopravním zpožděním cs
dc.title.alternative Using of polynomial method for controlling time delay system en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bakošová, Monika cs
dc.date.accepted 2006-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This extended essay presents one methodology of the controller design for stable and unstable time delay system. The proposed method based on the polynomial approach and the pole assignment method for specific multinomial on control system with two feed-back controllers. The target of this essay is a deduction of algorithms and computation of characteristics for desired classes of time delay systems. Next one target is to realise simulation verification for designed controllers and a realisation of analyse characteristics from point of view. Last but not least, this work is concerned with some of the most used methods of approximation. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3393
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kročil_2006_dp.pdf 681.2Kb PDF View/Open
kročil_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
kročil_2006_op.txt 5.144Kb Text file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account