Konflikty mezi zaměstnanci a komunikační rozměr jejich řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konflikty mezi zaměstnanci a komunikační rozměr jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bláha, Miroslav cs
dc.contributor.author Vaculík, Adam cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:24:55Z
dc.date.available 2014-05-27T23:00:23Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9752
dc.description.abstract Tato bakalářské práce se zaměřuje na konfliktní situace mezi zaměstnanci, jejich identifikaci a řešení. V teoretické části jsou studovány a rozebírány pojmy jako komunikace, konflikt a konflikty na pracovišti. V části praktické jsou analyzovány údaje získané dotazováním zaměstnanců. Výsledky jsou vyhodnoceny, kriticky posouzeny a je navrženo řešení vzniklých konfliktů. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 1984358 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.05.2014 cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject metoda konfrontace cs
dc.subject sondáž cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject polostandardizovaný rozhovor cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject communication en
dc.subject conflict en
dc.subject confrontation method en
dc.subject probe en
dc.subject exploration en
dc.subject semi-standarded conversation en
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.title Konflikty mezi zaměstnanci a komunikační rozměr jejich řešení cs
dc.title.alternative Conflicts between employees and communication proportion of their solutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hruška, Miloslav cs
dc.date.accepted 2009-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focused on the conflict situations between emloyees, their identification and solution. In the theoretical part are studied and discussed concepts such as communication, conflict and conflict in the workplace. In the practical part is analyzed data obtained by asking staff. The results are evaluated, crititical assessment and proposed solution of conflicts. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13179
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
vaculík_2009_bp.pdfBlocked 1.892Mb PDF View/Open
vaculík_2009_vp.zip 20.19Kb Unknown View/Open
vaculík_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account