Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina cs
dc.contributor.author Vaculová, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:37:26Z
dc.date.issued 2009-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9766
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce je věnována problematice posilování konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost. Práce je členěna do tří samostatných čás-tí: teoretická, analytická a projektová část. V první - teoretické - části je formou literární rešerše nastíněna problematika konkurence, konkurenceschopnosti a konkurenční strategie včetně metod hodnocení konkurenceschopnosti. V analytické části je na základě moderních přístupů zpracován průzkum současné situace společnosti jak z pohledu vnitřního, tak i vnějšího prostředí. Na základě skutečností zjištěných v analytické části je zpracován pro-jekt zavedení technologie Expert Optimizer do výrobního procesu výpalu slínku v rotační peci, který by měl přispět k posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost. cs
dc.format 89 s., 35 s. obr. priloh cs
dc.format.extent 1604669 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039 cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject Porterova analýza konkurenčních sil cs
dc.subject analýza hybných sil cs
dc.subject analýza KFÚ cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject analýza ekonomické výkonnosti cs
dc.subject technologie Expert Optimizer cs
dc.subject cementářské odvětví cs
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject Porter's analysis of five competition forces en
dc.subject analysis of moving forces en
dc.subject critical success factors analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject analysis of economical efficiency en
dc.subject Expert Optimizer technology en
dc.subject cement branch en
dc.title Projekt posílení konkurenceschopnosti společnosti Cement Hranice, akciová společnost využitím technologie ABB. cs
dc.title.alternative Project of strengthening the competitiveness of the Cement Hranice, akciová společnost using ABB technology. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris cs
dc.date.accepted 2009-05-26 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated The submitted thesis is devoted to the issue of strengthening the competitiveness of Cement Hranice, akciová společnost. The work is divided into three separate parts: theoretical, analytical and project part. In the first - theoretical - is a form of literature research outlined the issue of competition, competitiveness and competitive strategies, including methods to assess competitiveness. In the analytical part, which is based on the modern approach, is processed the research of the current situation of the company from the perspective of both the internal and the external environment. On the basis of the facts detected in the analytical part, is processed the project of Expert Optimizer technology introduction in the manufacturing process of firing clinker in a rotary kiln in Cement Hra-nice, akciová společnost, which should minister to strengthen the competitiveness of the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11049
dc.date.assigned 2009-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaculová_2009_dp.pdfBlocked 1.530Mb PDF View/Open
vaculová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vaculová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account