Analýza finanční výkonnosti společnosti Visimpex a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza finanční výkonnosti společnosti Visimpex a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Šarišská, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:35:34Z
dc.date.available 2010-07-13T15:35:34Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vysvětlit problematiku analýzy finanční výkonnosti podni-ku. Jako stěžejní ukazatel finanční výkonnosti byl vybrán ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA). Na základě jeho pyramidového rozkladu jsou identifikovány hlavní fakto-ry ovlivňující hodnotu vybraného ukazatele. V teoretické části této práce je vysvětlena problematika finanční výkonnosti podniku. V praktické části je analyzována finanční výkonnost společnosti Visimpex a.s. pomocí zmíněného ukazatele ekonomické přidané hodnoty. Dále je proveden pyramidový rozklad tohoto ukazatele a jsou identifikovány faktory, které hodnotu ukazatele nějakým způsobem ovlivňují. Závěr se soustředí na návrh pro zlepšení finanční výkonnosti společnosti Visim-pex a.s. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 3590288 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční výkonnost cs
dc.subject souhrnné ukazatele finanční výkonnosti cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject pyramidový rozklad cs
dc.subject spider analýza cs
dc.subject financial efficiency en
dc.subject collective indexes of the financial efficiency en
dc.subject economic value added en
dc.subject pyramidal analysis en
dc.subject spider analysis en
dc.title Analýza finanční výkonnosti společnosti Visimpex a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the financial efficiency of the Visimpex, plc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Daniel
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The main goal of the thesis is to explain the problems of the financial efficiency of a com-pany. The Economic Value Added has been picked up as a pivotal index of the financial efficiency. Based on his pyramidal analysis, the main factors, which have any influence on the value of the chosen index, is identified. The theoretical part gives explanation about problems of the financial efficiency of a com-pany. The practical part contains the analysis of the financial efficiency of the company named Visimpex, plc. by mentioned index The Economic Value Added. Then the pyrami-dal analysis of this index is used for identification the factors, which influence the value of the index by any way. The final part is aimed at how to improve the financial efficiency of Visimpex, plc. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3189
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šarišská_2006_bp.pdfBlocked 3.423Mb PDF View/Open
šarišská_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
šarišská_2006_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account