Analýza aspektů kapitálového trhu majících vliv na cenovou volatilitu vybrané komodity

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza aspektů kapitálového trhu majících vliv na cenovou volatilitu vybrané komodity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrubošová, Eva cs
dc.contributor.author Kopeček, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:36:04Z
dc.date.available 2010-07-18T01:36:04Z
dc.date.issued 2009-08-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10011
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu aspektů kapitálového trhu mající vliv na pohyb cenové hodnoty komoditního kontraktu. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je orientována na charakteristiku komoditních burz, účastníky na komoditním trhu, způsobům investování a psychologickému aspektu, který má vliv na pohyb hodnoty futures kontraktu. V praktické části se věnuji analýze grafů vybrané komodity, jejich vlivu na pohyb cen futures kontraktu a analýze fundamentálních informací. Cílem práce je na základě fundamentální analýzy doporučit investorovi nákup komoditního kontraktu a vstoupit tak do krátké nebo dlouhé pozice. cs
dc.format 43 cs
dc.format.extent 869061 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Komoditní burza cs
dc.subject brooker cs
dc.subject margin cs
dc.subject krátká pozice cs
dc.subject dlouhá pozice cs
dc.subject investor cs
dc.subject Commodity exchange en
dc.subject commodity en
dc.subject broker en
dc.subject margin en
dc.subject short position en
dc.subject long position en
dc.subject investing en
dc.title Analýza aspektů kapitálového trhu majících vliv na cenovou volatilitu vybrané komodity cs
dc.title.alternative Analysis of the Capital Market Aspects which influence the Price Volatility of a Selected Commodity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-09-14 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor diploma work is aimed at the analysis of the aspects of the capital market which have influence on the shift of the price value of the commodity contract.The diploma work consists of two parts. The theoretical part is concerned with the characteristics of the commodity exchanges, the participants on the commodity market, the means of investments and the psychological aspect which influences the futures contract value. In the practical part I deal with the analysis of the graphic charts of a selected commodity, their influence on the trend in prices of futures contract and the analysis of fundamental information. The aim of the diploma work is to recommend the investor to purchase a commodity contract and enter a short or long position. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9247
dc.date.assigned 2009-06-19 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kopeček_2009_bp.pdfBlocked 848.6Kb PDF View/Open
kopeček_2009_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
kopeček_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account