Zavedení výrobku firmy EUROHUNT, s.r.o. na český trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zavedení výrobku firmy EUROHUNT, s.r.o. na český trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Kapustová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:43:04Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10025
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracování projektu zavádění nového výrobku firmy EUROHUNT, s.r.o. na český trh. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky týkající se dané problematiky. Druhá, praktická část, je zaměřena na analýzu firmy EUROHUNT, s.r.o. a na její výrobek, výstražné zařízení pro zvěř. Tato část obsahuje profil firmy i výrobku, analýzu trhu, SWOT analýzu, matici BCG, životní cyklus výrobku, primární a sekundární výzkum. Poslední částí je projekt samotného zavedení výrobku na český trh. Je zaměřen na marketingové situace a cíle, kampaň, cílovou skupinu, komunikační strategii, varianty projektu a rizikovou analýzu. cs
dc.format 101 cs
dc.format.extent 2259098 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2029
dc.subject nový výrobek cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject matice BCG cs
dc.subject myslivost cs
dc.subject bezpečnost silnic cs
dc.subject new product en
dc.subject market analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject BCG matrix en
dc.subject gamekeeping en
dc.subject road safety en
dc.title Zavedení výrobku firmy EUROHUNT, s.r.o. na český trh cs
dc.title.alternative Launching of EUROHUNT, s.r.o. product on czech market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2009-09-14
dc.date.vskp-available 2029-08-21
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to make a project for launching of EUROHUNT, s.r.o. product on czech market. The thesis consists of three parts. The first part contains theoretical knowledge pertaining to this problem. The second pratcial part is aimed at analyzing EUROHUNT s.r.o. and its product, a warning mechanism for game. This part contains a profile of the firm and the product, market analysis, SWOT analysis, BCG matrix, product's lifecycle, primary and secondary research. The last part is the project for introducing the new product to czech market. Its aimed on market situations and goals, campaign, target group, communication strategy, product's variants and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11138
dc.date.assigned 2009-06-19
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kapustová_2009_dp.pdfBlocked 2.154Mb PDF View/Open
kapustová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kapustová_2009_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account