Analýza řízení devizových rizik ve firmě ALFUN a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení devizových rizik ve firmě ALFUN a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král', Miloš cs
dc.contributor.author Cabáková, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:43:31Z
dc.date.available 2010-07-18T01:43:31Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10027
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řízením devizových rizik ve společnosti ALFUN a.s. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuje definování pojmu devizové riziko a jednotlivým nástrojům pro řízení devizového rizika - finančním derivátům. V praktické části se věnuje praktickým příkladům jednotlivých způsobů zajiště-ní, srovnává predikci vývoje kurzu se skutečnou situací. Následují doporučení pro zlepšení řízení devizových rizik. cs
dc.format 52 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1227092 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject devizové riziko cs
dc.subject finanční deriváty cs
dc.subject forward cs
dc.subject futures cs
dc.subject swap cs
dc.subject opce cs
dc.subject zero cost strategie cs
dc.subject evropská bariéra cs
dc.subject currency risk en
dc.subject financial derivatives en
dc.subject forward en
dc.subject futures en
dc.subject swap en
dc.subject options en
dc.subject zero cost strategy en
dc.subject european barrier en
dc.title Analýza řízení devizových rizik ve firmě ALFUN a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of currency risk management in ALFUN a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrubošová, Eva cs
dc.date.accepted 2009-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The concern of this thesis is managing currency risk in ALFUN a.s. company. It contains two main parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part there is a definition of currency risk as well as description of each instrument for managing currency risk - financial derivatives. In the practical part there are practical examples of using the derivatives, comparison of a exchange rate development with reality. In the end there are some recommendation for improvement of currency risk management. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12858
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cabáková_2009_bp.pdfBlocked 1.170Mb PDF View/Open
cabáková_2009_vp.pdf 61.92Kb PDF View/Open
cabáková_2009_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account