Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel

DSpace Repository

Language: English čeština 

Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuda, Roman
dc.contributor.author Boříková, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:52:23Z
dc.date.available 2010-07-18T01:52:23Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10045
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo osvojení teoretických poznatků a principů pojišťovnictví s následnou implementací dovedností praktických. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení podstaty a podoby pojišťovnictví, komerčního neživotního pojištění a havarijního pojištění. Nabídka jednotlivých druhů havarijního pojištění je rozmanitá a pro jednotlivce je velmi obtížné určit si správnou představu o tom, co bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám, zájmům a finančním možnostem a v čem se skrývá nebezpečí špatného výběru. Klienti se v široké nabídce těžko orientují a nejsou schopni si ověřit, zda nabízené pojistné ochraně odpovídá požadované pojistné. Posláním této práce je sloužit potenciálnímu zájemci jako průvodce mezi produkty havarijního pojištění konkrétních pojišťoven na českém pojistném trhu. cs
dc.format 118 s. 34 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4914766 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pojišťovnictví cs
dc.subject pojistný trh cs
dc.subject pojišťovny cs
dc.subject regulace pojišťovnictví cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject komerční pojiš-tění cs
dc.subject neživotní pojištění cs
dc.subject pojištění majetku cs
dc.subject havarijní pojištění motorových vozidel cs
dc.subject System of insurance en
dc.subject the insurance market en
dc.subject insurance companies en
dc.subject insurance regulation en
dc.subject insurance en
dc.subject commercial insurance en
dc.subject non-life insurance en
dc.subject property insurance en
dc.subject accident insurance of motor vehicles en
dc.title Produkty komerčního neživotního pojištění se zaměřením na havarijní pojištění motorových vozidel cs
dc.title.alternative Commercial non-life insurance products, focusing on emergency motor vehicle insurance en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mišurec, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-01-22
dc.description.abstract-translated The goal of this dissertation was the acquisition of theoretical knowledge and principles of insurance, followed by the implementation of practical skills. The theoretical part of dissertation is focused on the explanation of the nature and form of insurance, commercial non-life insurance and accidental. Offer different types of accidental insurance is diverse and for individuals, it is very difficult to determine a good idea of what will best suit their needs, interests and financial possibilities, and what is the risk of bad choices. Clients in the wide range difficult to focus and are unable to verify whether the insurance protection offered by the required insurance. The mission of this work is to serve as a guide to potential candidates among the products of accidental insurance on the Czech insurance market. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10349
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
boříková_2009_bp.pdf 4.687Mb PDF View/Open
boříková_2009_vp.doc 2.826Mb Microsoft Word View/Open
boříková_2009_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account