Ochrana osobních údajů jako součást základních práv

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Ochrana osobních údajů jako součást základních práv

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Ochrana osobních údajů jako součást základních práv
Autor: Sobotková, Jana
Vedoucí: Jurníková, Jana
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma Ochrana osobních údajů jako součást základních práv je přiblížení aktuální problematiky ochrany osobních údajů a zhodnocení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zda se v praxi potýká s problémy, zda je nastaven způsobem, jež nevyžaduje změny a zda je společností i orgány veřejné moci re-spektován. V úvodu teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, jež právní úprava ochrany osob-ních údajů používá, včetně pojmu soukromí, jehož součástí ochrana osobních údajů beze-sporu je. Stěžejní částí je zákonné zakotvení oblasti ochrany osobních údajů a to jak na mezinárodní úrovni, tak v právním řádu České republiky. Samostatná podkapitola je věno-vána zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jež byl přijat v souvislosti se vstu-pem České republiky do Evropské unie. Praktická část je zaměřena na činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v letech 2004 - 2008 a na ochranu osobních údajů v rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR a Nejvyššího správního soudu ČR, jež mají vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů přezkumné pravomoci. Ze získaných poznatků vychází poslední část práce, tedy zhodnocení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, včetně vymezení jeho kladů a záporů a navržení případných opatření k nápravě.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10089
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12201


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
sobotková_2009_dp.pdfZablokované 1.240Mb PDF
sobotková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
sobotková_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet