Design interiérových prvků z materiálu Corian

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Design interiérových prvků z materiálu Corian

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Zimmerová, Alžběta
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:04:20Z
dc.date.available 2010-07-18T03:04:20Z
dc.date.issued 2009-05-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10182
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám použitím materiálu Corian v interiéru. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část je zaměřena na společnosti zabývající se distribucí tohoto materiálu. Věnuje se především charakteristickým vlastnostem, složení a možnostem zpracování. Druhá praktická část se soustředí na analýzu současného trhu s vybranými interiérovými prvky a výrobky z matriálu Corian. Třetí projektová část předkládá finální řešení navržených prvků. cs
dc.format 72 cs
dc.format.extent 4407448 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject materiál Corian cs
dc.subject interiér cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject výrobky cs
dc.subject Corian material en
dc.subject interior en
dc.subject properties en
dc.subject processing en
dc.subject elements en
dc.title Design interiérových prvků z materiálu Corian cs
dc.title.alternative Design of interior elemetns from Corian en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maršíková, Hana
dc.date.accepted 2009-05-29
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis, I concentrate on the application of the Corian material in interior. The bachelor thesis is divided into three parts. The first theoretical part is focused on companies engaged in distribution of this material. It is also concentrated on its characteristic properties, constitution and processing. The second practical part is focused on analysis of the current market with interior ele-ments and products from Corian. The third project part presents my concepts and final design of interior elements from the Corian material. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 12853
dc.date.assigned 2008-12-01
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zimmerová_2009_bp.pdfBlocked 4.203Mb PDF View/Open
zimmerová_2009_vp.doc 61.5Kb Microsoft Word View/Open
zimmerová_2009_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account