Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Kvasničková, Darina
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:16:35Z
dc.date.available 2010-07-18T03:16:35Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10208
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na vytvorenie projetku zvyšovania konkurencieschopnosti Tatra banka, a.s. so sídlom v Piešťanoch v oblasti klientskeho servisu formou metódy mystery shopping. Práca je rozdelená na tri časti - teoretickú, analytickú a projektovú. V prvej časti sú zhrnuté najdoležitejšie poznatky z oblasti konkurencie, postavenia firmy v konkurenčnom prostredí a mystery shoppingu ako výskumnej metódy. Tieto poznaky sú prakticky použité v druhej - analytickej časti práce, kde sú taktiež uvedené východiská pre vypracovanie projektu - analýza súčasnej konkurencieschopnosti a analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia spoločnosti. Získané poznatky sú podkladom pre vypracovanie tretej časti - projekt zvýšenia konkurencieschopnosti v oblasti klientskeho servisu, ktorý je analyzovaný z časového, nákladového a rizikového hľadiska. cs
dc.format 85 s., 3s. obr. príloh cs
dc.format.extent 666575 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject mystery shopper cs
dc.subject klient cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject mystery shopping en
dc.subject mystery shopper en
dc.subject client en
dc.title Projekt zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Tatra banka, a.s. v oblasti poskytovania klientskeho servisu. cs
dc.title.alternative Project of increasing competitivenes of Tatra banka, a.s. in providing of client service. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rebrová, Lenka
dc.date.accepted 2009-06-02
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on creation of project of increasing competitiveness of Tatra banka, a.s. in providing of client service by mystery shopping. The thesis contains from three parts - theoretical, analytical and project part. In the first part, there are summarized the most important theoretical information regarding the competition, company position in competition environment and mystery shopping. Information are used in analytical part of the work, which indicates data for creation of the project - analysis of contemporary competitiveness and analyses of niternal and external background. The third part of this thesis - increasing competitiveness project in field of client service is based on information from the analytical part of the work. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 12387
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kvasničková_2009_dp.pdfBlocked 650.9Kb PDF View/Open
kvasničková_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kvasničková_2009_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account