Analýza možností financování firmy Ing. Tomáš Dudr

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností financování firmy Ing. Tomáš Dudr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tučková, Zuzana cs
dc.contributor.author Novák, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:20:48Z
dc.date.issued 2009-05-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10216
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možnosti financování firmy Ing. Tomáš Dudr. Představuje a popisuje všechny důležité zdroje, které se používají k financování firmy. Teoretická část je zaměřena na popsání problematiky týkající se vlastních i cizích zdrojů a rozebrání všech druhů financování v podniku. Poté je podrobně rozebrána problematika nákladů finančních zdrojů a optimální kapitálové struktury. V analytické části je rozebrán podnik podle jednotlivých zdrojů financování a zhodnocení nákladů jednotlivých forem financování. Nakonec jsou jednotlivé zdroje financování srovnány a je navrhnuto doporučení, jak s jednotlivými složkami pracovat. cs
dc.format 57 s., 31 s.obr.příloh cs
dc.format.extent 5474926 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039 cs
dc.subject interní zdroje financování cs
dc.subject externí zdroje financování cs
dc.subject náklady na vlastní kapitál cs
dc.subject náklady na cizí kapitál cs
dc.subject WACC cs
dc.subject kapitálová struktura cs
dc.subject internal source of financing en
dc.subject external source of financing en
dc.subject shareholder's capital en
dc.subject loan capital en
dc.subject WACC en
dc.subject capital structure en
dc.title Analýza možností financování firmy Ing. Tomáš Dudr cs
dc.title.alternative The analysis of financing means of the Ing.Tomáš Dudr Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovářík, Michal cs
dc.date.accepted 2009-06-09 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on to develop the analysis of the financing means of the Ing. Thomas Dudr Company, to present and characterize in detail all important sources, which are used in company financing. The theorethical part is focused on description of matters concerning capital and reserves, external sources, and analysis of all means of company financing. Afterwards, the questions of financial means costs and optimal capital structure are analysed in detail. In the part of practical implementation the company is analysed according to each individual financing sources and costs evaluation of particular forms of financing. Finally, all financing means are compared and a recommendation of how to operate with the particular components is proposed. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10822
dc.date.assigned 2009-03-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
novák_2009_bp.pdfBlocked 5.221Mb PDF View/Open
novák_2009_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
novák_2009_op.pdf 35.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account