Regionální analýza mikroregionu Vizovicko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Regionální analýza mikroregionu Vizovicko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Manová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:22:10Z
dc.date.available 2010-07-18T03:22:10Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10219
dc.description.abstract Téma mojí práce se nazývá "Regionální analýza mikroregionu Vizovicko". Zaměřila jsem se na tuto oblast s cílem zmapovat situaci území a navrhnout opatření pro rozvoj současné-ho stavu regionu. První, teoretická část, obsahuje základní charakteristiku pojmů souvisejí-cích s regionálním rozvojem. Dále vysvětlení pojmu mikroregion a stručnou charakteristi-ku Vizovicka. Součástí druhé, praktické části práce, je socioekonomická analýza území Vizovicka, SWOT analýza. Následuje zhodnocení strategie rozvoje a předpokladů trvale udržitelného rozvoje vybraného mikroregionu. Tato část obsahuje také vytyčení důležitých oblastí rozvoje regionu - dopravní infrastruktury a cestovního ruchu. Poslední část práce je zaměřena na vlastní návrhy a doporučení v oblasti využití potenciálu venkova v cestovním ruchu. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 2765981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikroregion Vizovicko regionální rozvoj regionální analýza cs
dc.subject the Vizovicko microregion the regional development the regional analysis en
dc.title Regionální analýza mikroregionu Vizovicko cs
dc.title.alternative Regional analysis of Vizovicko microregion en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated My labour is called "Regional analysis of the Vizovicko microregion". My aim was to map this territory. The object is to analyze the situation of the area and suggest steps for develo-pment of the present state. The first part is theoretical. It comprises of the basic characte-ristics and definitions of the regional development, furthermore definition of the word microregion and brief characterictic of the Vizovicko. The second part is practical. It inclu-des the socio-economical anylysis of the Vizovicko and the SWOT analysis. The evaluati-on of the region development strategy and prerequisites for constantly sustainable develo-pment follows. This part determine important courses of study of the region development - the traffic infrastructure and the tourism too. In the last part of my work I suggest my own recommendation how to use capacity of the countryside in tourism. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12657
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
manová_2009_dp.pdf 2.637Mb PDF View/Open
manová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
manová_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account