Vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic pro firmu TRADIX UH, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic pro firmu TRADIX UH, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křen, Jiří
dc.contributor.author Prajzová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:43:46Z
dc.date.available 2010-07-13T15:43:46Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1022
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je podat základní přehled o problematice vnitropodnikových směrnic, stručná charakteristika s nastíněním určitých základních bodů jednotlivých směrnic a zpracování těchto předpisů v konkrétním podniku. V teoretické části se zabývám vnitropodnikovými směrnicemi obecně. Při zpracování jsem se zaměřila na nejčastější a nejzávažnější problémy. V praktické části jsou uvedeny problémové oblasti v daném podniku a znění vypracovaných vnitropodnikových směrnic podniku TRADIX UH, a.s. cs
dc.format 78 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 972292 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject účetnictví cs
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject firma TRADIX UH cs
dc.subject a.s. cs
dc.subject zákon o účetnictví cs
dc.subject accounting en
dc.subject in-house guidelines en
dc.subject company TRADIX UH en
dc.subject PLC en
dc.subject accounting law en
dc.title Vytvoření vybraných vnitropodnikových směrnic pro firmu TRADIX UH, a.s. cs
dc.title.alternative Creating selected in-house guidelines for the company TRADIX UH, PLC en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-19
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor's thesis is to list the problems of in-house guidelines, a brief description of specific basic points of the particular guidelines and implementing these guidelines into the particular company. I deal with the in-house guidelines in general in the theoretical part. I aim at the most frequent and the most difficult problems. In the practical part I list the company's problematic areas and suggest some selected in-house guidelines for the company TRADIX UH, PLC. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2521
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
prajzová_2006_bp.pdfBlocked 949.5Kb PDF View/Open
prajzová_2006_vp.pdf 248.9Kb PDF View/Open
prajzová_2006_op.pdf 129.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account