Projekt zvýšení prodejnosti využitím nástrojů marketingového mixu montovaných rodinných domů firmy Magenta production, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení prodejnosti využitím nástrojů marketingového mixu montovaných rodinných domů firmy Magenta production, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Zemánek, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:43:55Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1023
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá využitím marketingového mixu pro zvýšení prodeje montovaných rodinných domů na bázi dřevostaveb firmy Magenta production, s.r.o. Na základě poznatků z teoretické části se zabývá analýzou jednotlivých částí marketingového mixu. Dále je provedena SWOT analýza a Porterův model pěti sil. V analýze byly zjištěny důležité informace, které vedly k návrhům a doporučením pro firmu. Navržený projekt vycházející z nedostatků zjištěných v analýze a jsou navrženy efektivní způsoby marketingové komunikace. cs
dc.format 75 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 688809 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2036
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject stavebnictví cs
dc.subject projekt cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's model en
dc.subject construction industry en
dc.subject project en
dc.title Projekt zvýšení prodejnosti využitím nástrojů marketingového mixu montovaných rodinných domů firmy Magenta production, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project of utilization of marketing mix elements to increase the sale of prefabricated buildings of Magenta production, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trenz, Jiří
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.date.vskp-available 2036-05-09
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with utilization of marketing mix to increase the sale of prefabricated building of Magenta production, Ltd. Based on the information in theoretical part this work discusses the analysis of individual variables of marketing mix. There were made the SWOT analysis and Porter's model of five forces. The use of analysis helped to determine important information that led to setup disposals and suggestions for company. The proposal project results from deficiencies discovered by analysing. And effective ways of marketing communication there were suggested. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3790
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zemánek_2006_dp.pdfBlocked 672.6Kb PDF View/Open
zemánek_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
zemánek_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account