Role image v corporate identity organizace - Magistrátu města Zlína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role image v corporate identity organizace - Magistrátu města Zlína

Show full item record

No preview available
Title: Role image v corporate identity organizace - Magistrátu města Zlína
Author: Steinerová, Ilona
Advisor: Jurášková, Olga
Abstract: Práce je pohledem na corporate identity, která je východiskem pro pozitivní image. Definu-je jednotlivé součásti corporate identity jak v teoretické rovině, tak v praktické na příkla-du statutárního města Zlína. Ukazuje, jak pozitivní image organizace ovlivňují její zaměst-nanci, neboť úspěch organizací se odvíjí od spokojených zaměstnanců, kteří jsou jedním z důležitých referenčních zdrojů a ovlivňují okolí ve vnímání úřadu. Efektivní komunikace pak přispívá k tomu, že se zaměstnanci více ztotožňují s firemními hodnotami a chtějí se podílet na vizi a cílech firmy. V praktické části se práce zabývá jed-notlivými součástmi corporate identity na Magistrátu města Zlína a analýzou interní komu-nikace na Magistrátu města Zlína a jejím vlivem na image úřadu. V projektové části jsem na základě výsledků analýzy zpracovala návrh komunikačního plánu Magistrátu města Zlína.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10245
Date: 2009-04-27
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2011
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: A 10632


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
steinerová_2009_dp.pdfBlocked 9.340Mb PDF
steinerová_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
steinerová_2009_op.doc 63.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account