Analýza projektové činnosti v AGARTA o. s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza projektové činnosti v AGARTA o. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Čablík, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-18T03:45:44Z
dc.date.available 2010-07-18T03:45:44Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10271
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat projektovou činnost v Agartě o. s. V teoretické části je vypracována literární rešerše zaměřená na projektovou činnost, nestátní neziskový sektor v ČR, právní formy těchto organizací s akcentem na občanská sdružení a organizacím poskytující sociální služby. Tato část se dále věnuje způsobům financování těchto organizací. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na reálnou organizaci a její projekty. Na základě dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru se snaží zhodnotit současnou situaci řízení projektů v Agartě o. s., s akcentem na jejich financování a nabídnout konkrétní doporučení. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 1351646 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projektová činnost cs
dc.subject nestátní nezisková organizace cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject dotace cs
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject Project en
dc.subject non-govermental unprofital organization en
dc.subject civic association en
dc.subject social servises en
dc.subject grants en
dc.subject financial planning en
dc.title Analýza projektové činnosti v AGARTA o. s. cs
dc.title.alternative Analyse of project activity in AGARTA o. s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovářík, Michal
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of the present thesis is to analyze the project activity in Agarta o. s. Theoretical part deals with literature study focused on project activities, non-governmental unprofitable sector in the Czech Republic, the legal forms of these organizations with the emphasis on civic associations and organizations providing social services. In this part various ways of financing in these organizations are discussed. In the practical part theoretical knowledge is applied to the real organization and its projects. On the basis of a questionnaire survey and a guided interview we tried to assess the current situation in project management in Agarta o. s., with the emphasis on financing of the pro-jects and also to offer specific recommendations. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10812
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
čablík_2009_bp.pdf 1.289Mb PDF View/Open
čablík_2009_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
čablík_2009_op.pdf 29.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account