Analýza systému hodnocení pracovníků ve firmě ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému hodnocení pracovníků ve firmě ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Turková, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:45:07Z
dc.date.available 2010-07-13T15:45:07Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1027
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a návrhem úprav hodnocení ve firmě ČEZ, a.s. Elektrárna Děrmarovice. Po krátkém před-stavení společnosti podrobně rozebírám průběh jejich současného systému hodnocení. Za-měřila jsem se hlavně na identifikaci hodnotitelů a hodnocených pracovníků, hodnotící kritéria a samotný postup při vlastním hodnocení. Také se zmiňuji o využívání výsledků z hodnocení pracovníků. Ve druhé části práce navrhuji doporuční, kterými by společnost svůj současný systém hodnocení mohla doplnit. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 883325 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject hodnocený cs
dc.subject hodnotitel cs
dc.subject kritéria cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject Analysis en
dc.subject evaluation en
dc.subject evaluated employee en
dc.subject evaluator en
dc.subject criteria en
dc.subject employee en
dc.title Analýza systému hodnocení pracovníků ve firmě ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice cs
dc.title.alternative Analysis of an employee evalation system in ČEZ Corp., a power station Dětmarovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šik, Karel
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated This project is dealing with an analysis of an employee evaluation system in ČEZ Corp., a power station Dětmarovice. After a short introduction of the company I focused on a detai-led analysis of their current evaluation system. My main aim was to identify evaluators and evaluated employees, evaluating criteria and the process of evaluation itself. I also mention the possibility of using the evaluation process results. In the second part of the project I affer suggestions that could complete the current evaluation system of the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4162
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
turková_2006_bp.pdf 862.6Kb PDF View/Open
turková_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
turková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account