Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti greiner packaging s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti greiner packaging s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lutka, Albert
dc.contributor.author Tomanová, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:00:29Z
dc.date.available 2010-07-18T04:00:29Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10301
dc.description.abstract Svou bakalářskou práci na téma "Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti greiner packaging s.r.o." jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. V teo-retické části se zabývám motivací a stimulací pracovníků. Dále uvádím systém odměňování a druhy zaměstnaneckých výhod. V analytické části rozebírám jednotlivé zaměstnanecké výhody ve společnosti greiner packaging s.r.o. a věnuji se analýze motivaci zaměstnanců pomocí dotazníkového šetření. V závěru bakalářské práce jsem navrhla z výsledku dotazní-kového šetření určitá doporučení pro společnost, která by mohla zlepšit stávající motivační systém. cs
dc.format 64 s.,6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 580040 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject motivace pracovního jednání cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject odměňo-vání cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject human resources en
dc.subject motivation en
dc.subject incentive en
dc.subject need en
dc.subject work action motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject remune-ration en
dc.subject employees' benefits en
dc.title Analýza motivačních faktorů a stimulace pracovníků ve společnosti greiner packaging s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of motivational factors and stimulation of employees in company greiner packaging s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Stuchlík, Jan
dc.date.accepted 2009-01-21
dc.description.abstract-translated I dividend my bachelor thesis titled "Analysis of motivational factors and stimulation of em-ployees in company greiner packagign s.r.o." to a theoretical and practical parts. In the theoretical part I analyse motivation and stimulation of emploees. Then I mention combination copensation and kinds of emloyee's benefits. In the analytical part I analyse employees' benefits in the company greiner packaging s.r.o. and I attend to analyse motivation of em-ployees means of questionnaire. In the conclusion I suggested recommendation for the co-pany, which should improve existing motivational system. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10419
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2009_bp.pdf 566.4Kb PDF View/Open
tomanová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
tomanová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account