Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinský, Miroslav
dc.contributor.author Jurášová, Mária
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:46:18Z
dc.date.available 2010-07-13T15:46:18Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1032
dc.description.abstract Bakalárska práca sa venuje tematike nahoty a erotiky v českej reklame v porevolučnom období. V teoretickej časti obšírne približuje históriu zobrazovania nahoty a erotiky v umení, neskôr i v reklame. Bližšie monitoruje situáciu erotiky v reklame v českej spo-ločnosti, porovnáva súčasnú reklamu s reklamou v minulosti. Práca pristupuje k otázke erotickej reklamy aj z hľadiska genderovej problematiky. V stati o etickej regulácii oboz-namuje s fungujúcimi legislatívnymi i samoregulačnými úpravami, súvisiacimi s reklamným zobrazovaním ľudského tela. Praktická časť sa zameriava na výsledky vý-skumov v tejto oblasti, prináša komparáciu vzťahu viacerých európskych samoregulačných orgánov k erotike v reklame a zaznamenáva sťažnosti na reklamy v ČR, kontroverzné vo vzťahu k danej problematike. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1276307 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reklama cs
dc.subject erotika cs
dc.subject pornografia cs
dc.subject gender cs
dc.subject etika cs
dc.subject samoregulácia cs
dc.subject advertising en
dc.subject erotica en
dc.subject pornography en
dc.subject gender en
dc.subject ethics en
dc.subject self-regulation en
dc.title Nahota a erotika v českej reklame od roku 1990 cs
dc.title.alternative Nudity and nakedness in Czech advertising since 1990 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated This bachelor's final project concerns the depictions of nudity and erotica in Czech adver-tising since the Velvet revolution in 1989. It illustrates the situation in advertising conside-ring the Czech society, comparing the contemporary situation with the past. The project considers the topic also from the gender point of view. The work familiarizes the reader with the existing legal regulations and self-regulatory system in the article on ethics. The practical part of the project presents the long-term research results, either compares the difference between further European self-regulatory organizations in the question of adver-tising nudity depictions and deals with the complaints about the disputable Czech advertisments. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2624
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurášová_2006_bp.pdfBlocked 1.217Mb PDF View/Open
jurášová_2006_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
jurášová_2006_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account