Reakční podmínky geopolymerace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reakční podmínky geopolymerace

Show full item record

No preview available
Title: Reakční podmínky geopolymerace
Author: Slavík, Roman
URI: http://hdl.handle.net/10563/10379
Date: 2008-11-12
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Dizertační práce se zaměřuje na studium reakčních a technologických podmínek přípravy geopolymerních materiálů a jejich vlivu na výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti. Hlavním cílem práce bylo navržení takových podmínek a postupů, při nichž lze připravit technicky využitelné materiály, například jako matrice v technologii stabilizace / solidifikace odpadů. S ohledem na nízké výrobní náklady a ochranu životního prostředí při přípravě geopolymerních materiálů byly použity jak kaolinitické, tak i odpadní materiály (teplárenská struska, ložový produkt z fluidního spalování uhlí, odpadní kaolín z magnetické separace, ) Kvalita materiálu byla posuzována na základě měření pevnosti v tlaku a výsledků testování fyzikálně-chemické odolnosti. Pozornost je také věnována testování dlouhodobé stability geopolymerů. Přestože připravené geopolymery dosahovaly pevností v tlaku až 90 MPa, měly dobrou odolnost proti mrazu i tepelnému šoku, bylo zjištěno, že sodné geopolymerní materiály vystavené účinkům hydrotermálního prostředí jsou méně stabilní a snáze se transformují na zeolity. Při této transformaci dochází k výraznému zhoršení mechanických vlastností materiálu, avšak u draselných geopolymerů k těmto negativním změnám nedocházelo. Ověření účinnosti S/S odpadu v geopolymerní matrici bylo testováno na reálném odpadu z výbuchové komory, přičemž bylo zjištěno, že přímá S/S v matrici není efektivní. Proto byla testována různá stabilizační činidla, avšak uspokojivých výsledků bylo dosaženo pouze po ošetření odpadu roztokem Na2S s následnou solidifikací v geopolymerní matrici. Z výsledků vyplývá, že navrženými postupy lze připravit geopolymerní materiály využitelné jako matrice v technologii S/S odpadů, což představuje významný přínos pro oblast ochrany životního prostředí.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
slavík_2009_vp.pdf 90.75Kb PDF View/Open
slavík_2009_op.zip 122.5Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account