Srovnání biologické hodnoty bílkovin u vybraných luštěnin.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání biologické hodnoty bílkovin u vybraných luštěnin.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buňka, František
dc.contributor.author Kočař, Filip
dc.date.accessioned 2010-07-18T04:59:59Z
dc.date.available 2010-07-18T04:59:59Z
dc.date.issued 2009-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10435
dc.description.abstract Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin. Popsána je stavba a biologické vlastnosti jednotlivých částí rostliny. V druhé části je kladen důraz na charakterizaci a chemické složení hrachu. Uvedeny jsou i jeho nutriční hodnoty a stravitelnost. Praktická část se zabývá obsahem sušiny, popela a změnou dusíkatých látek a aminokyselin v syrovém stavu a po naklíčení. Analyzována je také In vitro stravitelnost dusíkatých látek. cs
dc.format 75 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2438839 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject luštěniny cs
dc.subject hrách cs
dc.subject dusíkaté látky cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject In vitro stravitelnost cs
dc.subject Legume en
dc.subject pea en
dc.subject nitrogen substances en
dc.subject amino acid en
dc.subject In vitro digestibility en
dc.title Srovnání biologické hodnoty bílkovin u vybraných luštěnin. cs
dc.title.alternative Comparison of biological value of protein of selected legumes. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kráčmar, Stanislav
dc.date.accepted 2009-09-07
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the characteristic and features of legume in its theory part. It describes the structure and the features of the particular parts of the plant. The second part focuses on the characteristic of the pea and its chemical constitution. It also mentions nutritional quality of the pea and its digestibility. The practical part of the thesis focuses on the content of the dry matter, ash and it discusses the shift of the nitrogen substances and the amino acid in the raw condition and after the germination. It also analyses In vitro protein digestibility of the nitrogen substances. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12398
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kočař_2009_dp.pdf 2.325Mb PDF View/Open
kočař_2009_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
kočař_2009_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account