Mobilní kamerové systémy a jejich aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mobilní kamerové systémy a jejich aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Lučan, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:13:12Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10455
dc.description.abstract Tato Diplomová práce se zabývá popisem současných mobilních kamerových systémů. Cílem práce je vytvořit materiál, pro získání základního přehledu v oblasti mobilních kamerových systémů, který by zároveň slouţil jako souhrnný podklad pro další podrobnější zpracování dílčích částí v oblasti legislativy, novotvorby a technických řešení. Teoretická část obsahuje analýzu potřeb koncových uţivatelů a zákazníku v oblasti mobilních kamerových systémů, okolnosti legislativní úpravy a popis jiţ instalovaných zařízení a zároveň návrh moţných řešení. Praktická část se zabývá laboratorním měřením mobilních kamerových systémů a porovnáváním analogových a IP kamer. Výstupním prvkem bude příprava laboratorních postupů a vytvoření pracoviště pro měření analogových a IP kamer. cs
dc.format 154 cs
dc.format.extent 6040325 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2014
dc.subject Mobile camera systems en
dc.subject Police en
dc.subject IP camera en
dc.subject Analog camera en
dc.subject "Black Box Recorder" en
dc.subject Mobilní kamerový systém cs
dc.subject Policie cs
dc.subject IP kamera cs
dc.subject Analogová kamera cs
dc.subject záznamové zařízení - černá skříňka cs
dc.title Mobilní kamerové systémy a jejich aplikace cs
dc.title.alternative Mobile Camera Systems and their aplication en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machýl, Jan
dc.date.accepted 2009-06-10
dc.description.abstract-translated This graduation thesis describes actual mobile camera systems. The aim of this diploma work is to create material for basic overwiev covering present-day mobile camera systems. This thesis should be also used as a background for other more detailed processing camera systems informations especially in legislative, new products and technical solutions field. Theoretic part includes analysis of customer's and end end-user's needs targeted on mobile camera systems, legislative determination. Also describes already instaled systems and proposes new technical solutions. Practical part of this diploma theses deal mainly with research in laboratory conditions aimed on comparing analog and IP camera systems. Main output of this thesis should be preparation and determination of the laboratory procedures for exact comparation of the systems. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11090
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
local.subject analogové systémy cs
local.subject kamery cs
local.subject analog systems en
local.subject cameras en


Files in this item

Files Size Format View
lučan_2009_dp.pdfBlocked 5.760Mb PDF View/Open
lučan_2009_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
lučan_2009_op.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account