Analýza vlivu manažera na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vlivu manažera na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana
dc.contributor.author Matysová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:19:40Z
dc.date.available 2016-09-04T23:00:08Z
dc.date.issued 2009-08-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10464
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat manažerův dopad na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s. Teoretická část představuje čtenáři pojem podnikové kultury a systém řízení Baťa. Analytická část se zabývá současným stavem mmcité a také různorodostí názorů vedení a zaměstnanců. Analýza prezentuje výsledky šetření dotazníku zaměřeného na zaměstnance mmcité a výsledky interview s ředitelem společnosti a přináší několik zajímavých zjištění. Dále autor uvádí několik způsobů, jak by bylo možné vylepšit současný stav s využitím systému řízení Baťa. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 1184229 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.08.2016
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject Baťova soustava řízení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject vedení cs
dc.subject řízení cs
dc.subject corporate culture en
dc.subject Baťa Management System en
dc.subject motivation en
dc.subject evaluation en
dc.subject remuneration en
dc.subject leadership en
dc.subject management en
dc.title Analýza vlivu manažera na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of manager's impact on corporate culture in Kampo s.r.o. company. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bakoš, Aleš
dc.date.accepted 2009-09-15
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to prepare an analysis of manager's impact on corporate culture in company mmcité a.s. The theoretical part intruduces the reader to the concept of corporate culture and Baťa Management System. Analytical part examines foremost the present state of mmcité and also the diversity of views of management and employees. The analysis pre-sents the results of the survey targeted at the mmcité employees and the results of the inter-view with the representative from top management and it brings some interesting findings. Next, the author mentions several ways how to improve the current state with the use of Baťa Management System. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12972
dc.date.assigned 2009-06-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matysová_2009_bp.pdfBlocked 1.129Mb PDF View/Open
matysová_2009_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
matysová_2009_op.pdf 11.05Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account