Řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kokrda, Vladimír
dc.contributor.author Randýsková, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:26:05Z
dc.date.available 2010-07-18T05:26:05Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10478
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých oblastí souvisejících s přechodem, popisuje účetní a daňové předpisy upravující přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. Praktická část se zabývá řešením přechodu u konkrétního podnikatele, nastiňuje hlavní účetní i daňové dopady vyplývající z přechodu. Z účetního hlediska je skutečný stav majetku a závazků podnikatele převeden na nové účty otevřené v hlavní knize a knihách analytické evidence účetnictví. Z daňového pohledu přechod znamená promítnutí převáděných zásob, pohledávek a závazků do základu daně z příjmů. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1409123 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject daňová evidence cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject majetek a závazky cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject tax evidence en
dc.subject accounting en
dc.subject assets and payables en
dc.subject inventory en
dc.subject income tax en
dc.title Řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví cs
dc.title.alternative An issue of conversion from tax evidence to accounting en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mišurec, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-05-28
dc.description.abstract-translated The bachelor work disserts on issue of conversion from tax evidence to accounting. It divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part targets determination of particular areas associated with conversion, it describes accounting and tax regulations that govern conversion from tax evidence to accounting. The practical part deals with solution of conversion by particular businessman, it outlines the main accounting and tax impacts resulting from conversion. From the accounting point of view is real assets and payables transfered on new opening accounts in the main book and books of analytical accounts. From the tax point of view the conversion means projection of grading inventory, assets and payables to income tax base. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13075
dc.date.assigned 2009-02-24
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
randýsková_2009_bp.pdfBlocked 1.343Mb PDF View/Open
randýsková_2009_vp.doc 66Kb Microsoft Word View/Open
randýsková_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account