Projekt zlepšení péče o zaměstnance ve firmě Favex Trade, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení péče o zaměstnance ve firmě Favex Trade, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Chudíková, Kristina
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:27:52Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10483
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá hledáním optimálního systému péče o zaměstnance ve firmě Favex Trade, s.r.o. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické části a praktické části. V teoretické části je mým cílem co nejlépe vyjádřit podstatu a význam péče o pracovníky. V analytické části je představena společnost Favex Trade, s.r.o. a zkoumám její pracovní dobu a pracovní režim, pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochranu zdraví, personální rozvoj pracovníků, služby poskytované pracovníkům na pracovišti, ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám a zaměstnanecké výhody obecně. V závěru této diplomové práce je navržen projekt na zlepšení systému péče o zaměstnance. Poté je projekt podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 109 s., 28 s. priloh cs
dc.format.extent 1477029 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
dc.subject péče o zaměstnance cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject motivace cs
dc.subject care of employees en
dc.subject employees amenities en
dc.subject employees satisfaction en
dc.subject working environment en
dc.subject HR en
dc.subject motivation en
dc.title Projekt zlepšení péče o zaměstnance ve firmě Favex Trade, s.r.o. cs
dc.title.alternative Improvement project of care of employees in company Favex Trade Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valentová, Marie
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated This master thesis discusses optimal system of care of employees in company Favex Trade, s.r.o. This master thesis is divided into two parts theoretical part and practical part. The goal of theoretical part is explaining substance and relevance of care of employees. In ana-lyst parts introduce company Favex Trade, s.r.o. and investigate its working hours and operating mode, working environment, labour protection, health protection, personal deve-lopment of employees, services provided employees in the workplace, other services pro-vided employees and their families and employee benefits generally based. In conclusion this master thesis I propose the plan for care of employees system improvement. Than I put the plan to the cost and danger analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11125
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
chudíková_2009_dp.pdfBlocked 1.408Mb PDF View/Open
chudíková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
chudíková_2009_op.pdf 460.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account