Projekt marketingové komunikace výstavní akce Tuning Salon Brno

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace výstavní akce Tuning Salon Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Darebník, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-18T05:53:38Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10544
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá teorií a praxí marketingových komunikací a klade důraz na oblast výstavnictví a event marketing. Teoretická část se zabývá nástroji marketingové komunikace a charakterizuje oblast výstavnictví ve vztahu k marketingové komunikaci. Problematiku marketingové komunikace práce v praktické části aplikuje na výstavní akci Tuning Salon Brno a nechybí ani analýza současného stavu aktivit v této oblasti. Na zákla-dě analýzy je sestaven projekt využití marketingové komunikace se zaměřením na potenci-ální návštěvníky a sponzory akce, který vede k upevnění postavení Tuning Salonu Brno na tematicky zaměřeném trhu. Celý projekt je podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 107 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2329604 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject výstavnictví cs
dc.subject výstava cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertisement en
dc.subject public relations en
dc.subject communication mix en
dc.subject event marketing en
dc.subject exhibiting en
dc.subject exhibition en
dc.title Projekt marketingové komunikace výstavní akce Tuning Salon Brno cs
dc.title.alternative The Marketing Communication Project of the Exhibition Event Tuning Salon Brno en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2009-05-25
dc.date.vskp-available 2039-05-04
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with marketing communication theory and practice, and emphasizes the area of exhibiting and event marketing. The theory part focuses on marketing communication tools, and defines the exhibiting area in relation to marketing communication. In the practical part, the matters of marketing communication are applied to exhibiting event Tuning Salon Brno, and there is also the analysis of current activity conditions in this area. On the basis of the analysis, there has been drafted a project of pragmatic marketing communication targeted at potential customers and sponsors of the event. This heads towards consolidation of the position of Tuning Salon Brno within the topic-oriented market. The whole project is remitted to expenditure and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11009
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
darebník_2009_dp.pdfBlocked 2.221Mb PDF View/Open
darebník_2009_vp.pdf 38.12Kb PDF View/Open
darebník_2009_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account