Finanční analýza společnosti Glasspol, spol. s r.o. v letech 2003-2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti Glasspol, spol. s r.o. v letech 2003-2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škodáková, Petra
dc.contributor.author Měchurová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:00:30Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10556
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zaměřuji na zpracování finanční analýzy společnosti Glasspol, spol. s r.o. v letech 2003 - 2007. Práce má dvě části. V teoretické části popisuji podstatu finanční analýzy, uživatele a ukazatele finanční analýzy. V praktické části představuji společnost Glasspol, spol. s r.o. a analyzuji finanční situaci společnosti. Při řešení finanční analýzy vycházím z teoretického základu. Práce srovnává výsledky společnosti s výsledky od-větví. Cílem této práce je navrhnout opatření, která přispějí ke zlepšení finanční situace společnosti. cs
dc.format 67 s., 13 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2089272 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2039
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject Spider analýza cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject debts en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject activity en
dc.subject Spider analysis en
dc.title Finanční analýza společnosti Glasspol, spol. s r.o. v letech 2003-2007 cs
dc.title.alternative Finance analysis of company Glasspol, Ltd in years 2003-2007 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirčíková, Eva
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.date.vskp-available 2039-05-22
dc.description.abstract-translated I deal with a financial analysis of company Glasspol, Ltd. in the years 2003 - 2007 in my bachelor thesis. The thesis has two main parts. In theoretical part I concentrate to descript financial analysis, users and indicators of financial analysis. In practical part I introduce the company Glasspol, Ltd. and analyse financial situation of the company. I built my solution of finance analysis on the theoretical basis. The thesis compares the re-sults with industry. The main aim of this thesis is to suggest measurements that improve financial situation of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12900
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
měchurová_2009_bp.pdfBlocked 1.992Mb PDF View/Open
měchurová_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
měchurová_2009_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account