Srovnání výuky mediální výchovy v České a Slovenské republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání výuky mediální výchovy v České a Slovenské republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Kocmanová, Marta
dc.date.accessioned 2010-07-18T06:01:04Z
dc.date.available 2012-02-17T13:50:06Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/10558
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá srovnáním výuky mediální výchovy v České republice a na Slovensku. V teoretické části stručně shrnuje základní informace o této disciplíně a monitoruje související aktivity v obou zemích do roku 2007. V praktické části se zabývá rozborem realizovaných pilotních studií v obou zemích, pro ČR doplněným analýzou provedeného průzkumu. Základem projektové části je doporučení nejvhodnější strategie pro výuku mediální výchovy vyplývající ze zpracované SWOT analýzy stávajících přístupů a také návrh na zviditelnění problematiky. V závěru jsou hodnoceny definované hypotézy a zdůrazněna potřeba ukotvení mediální výchovy ve vzdělávacím procesu. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 536182 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 27.04.2011
dc.subject Média cs
dc.subject mediální gramotnost cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject mediální produkty cs
dc.subject vzdělávací programy cs
dc.subject školní programy cs
dc.subject výuka cs
dc.subject základní vzdělání cs
dc.subject účinky médií cs
dc.subject komunikační technologie cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject průřezové téma cs
dc.subject samostatný předmět cs
dc.subject studijní plány cs
dc.subject publikace cs
dc.subject metodické materiály cs
dc.subject stěžejní médium cs
dc.subject požadované výstupy cs
dc.subject kompetentní pedagog cs
dc.subject strategie cs
dc.subject Media en
dc.subject media literacy en
dc.subject media education en
dc.subject media products en
dc.subject educational progammes en
dc.subject school programmes en
dc.subject education en
dc.subject basic education en
dc.subject media impact en
dc.subject communication technology en
dc.subject competence en
dc.subject partial topics en
dc.subject individual subject en
dc.subject schedule en
dc.subject publicity en
dc.subject methodological materials en
dc.subject core medium en
dc.subject required results en
dc.subject competent teacher en
dc.subject strategy en
dc.title Srovnání výuky mediální výchovy v České a Slovenské republice cs
dc.title.alternative Comparison of media education in the Czech and Slovak Republics. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with media education comparison within both the Czech and Slovak Republic. The theoretical part summarizes basic information about this discipline and monitors corresponding activities in both countries until the year 2007. The practical part goes into detail as far as the pilot studies in both countries are concerned. In case of the Czech Republic there is an extra analysis of the carried research included. The core of the project part is focused on the most suitable strategy recommendation in the area of media education based on SWOT analysis of the approaches and highlighting of the proposed problematics. The summary contains the defined hypotheses and the need of fixed media education in the educational system is stressed. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10611
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kocmanová_2009_dp.pdf 523.6Kb PDF View/Open
kocmanová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
kocmanová_2009_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account